Begroing på nøter

Hold nivået av oppløst oksygen i merden høyt til enhver tid og spar opptil 30 % på rengjøringskostnader.

KARMENstudio Biofouling Module analyserer merdvideoer tatt opp av et hvilket som helst kamera / ROV med våre helautomatiske AI- og ML-verktøy, og gir tre innovative funksjoner som lar deg håndtere begroing til lavere kostnader og med bedre resultater:

  1. Den nøyaktige plasseringen av biofouling
  2. Den biofouling fase
  3. Spredningshastighet predikeress med AI

Disse tre informasjonsdelene kombinert sammen hjelper deg til å rengjøre merder på riktig tidspunkt og bare der det trengs En sånn tilnærming reduserer kostnadene og kobberutslippet og forbedrer fiskehelse og gir høyere avkastninger.

Vi analyserer huller i nøter og begroing fra en video noe som øker akastning på investering i opptak analyse.


Hvordan fungerer det?


Ta en video av merd / overføring

med hvilket som helst undervanns ROV / kamera du har


Last opp videoen din

til dashbordet ditt i KARMENstudio


Last ned rapporten

din i nær sanntid fra vår webapplikasjonKARMENstudio HEATMAP – BEGROINGSHASTIGHET OG PLASSERING


Begroingsforholdet er en beregning som viser ti stadier av renhet. Grønne områder betyr rent nett, mens røde regioner – trinn 9 eller 10 – representerer områder med høy dekningsgrad. Begroingshastigheten korrelerer sterkt med oppløst oksygen i merden.

Begroingsspredningshastighet og hastighet avhenger av dybde, lys og orientering – rengjøring etter behov av en del av nøter som er mer mistenkt for rask gjengroing, reduserer kostnadene og samtidig forhindrer reproduksjon og eksponentiell gjengroing.


Begroingsvekst GRAPH – SPOR OG FORUTSI SPREDNING

Regelmessig overvåking gir data for å generere begroingsvekst grafer, slik at du kan forutsi når begroing vil spre seg eksponentielt. Grafen viser et kne eller albue av en voksende kurve, når veksten, på grunn av reproduksjon, blir eksponentiell.Begroingsvekst grafen er basert på videoer av en seksjon i oppdretsnot tatt opp gjennom 84 dager. I de første dagene veksten er treg, men deretter hopper den eksponensielt. Det er sterk forbindelse immelom begroing og oppløst oksigen og følgelig med fiskehelse.


Har du spørsmål?  Kontakt oss


Priser

KARMENstudio er en ABONNEMENTSTJENESTED.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud

MINDRE KOBBERUTSLIPP OG BEDRE FISKEHELSE BIDRAR TIL bedre ESG-metrikken

Innovativ forvaltning av begroing forbedrer selskapets bærekraft i to viktige FNs mål for bærkraftig utvikling:

Rengjøring bare etter behov reduserer kobberutslipp, beskytter sjøsenger og fiskehelse.

Det er et viktig bidrag til den langsiktige bærekraften i havbruksnæringen og din ESG-score.

Ingen behov for tilleggsutstyr som hydroakustisk kommunikasjon eller andre maskinvaresensorer.