Ta en video av merd / overføring

med hvilket som helst undervanns ROV / kamera du har!