Teller du fisken under overføringen fra fiskegarnet til transportmerder eller bare fra merd til merd?      

Vi teller fisk under alle typer overføringer – det spiller ingen rolle for oss hvor fisken overføres fra og hvor den overføres til.