BIOMASSE

Få den mest nøyaktige estimeringen av biomassen, til fisk i nær sanntid ved hjelp av hvilket som helst stereokamera du har. Ved overføring av fisk teller vi fisken automatisk. Vi velger automatisk ut ca. 20% av fisken i omsetting for biomassemålingene. Basert på massefordelingen av dette representative utvalget estimerer vi massen av fisk i overføringen.