Homepage Modules & Solution List

Få fiske- og infrastrukturdata i nær sanntid fra videoer tatt opp med hvilket som helst kamera / ROV*

KARMENstudio er en svært nøyaktig, rask og rimelig SaaS programvare tilpasset akvakultur som fungerer uavhengig  fiskeart.