Learn more about our software

Med hjelp av en kraftig kombinasjon av KUNSTIG INTELLIGENS, AVANSERT FYSISK MODELLERING OG MASKINLÆRING, HJELPER deg KARMENstudio til å ta velinformerte og presise beslutninger om alle viktige parametere i havbruksnæringen din.