Vi hjelper deg med å gjøre din oppdrettsvirksomhet bærekraftig!

MINIMER KOBBERFORURENSNING – TA VARE PÅ HAVET
Spor begroing og fjern den før den sprer seg – 30% mindre frekvent rengjøring av merdene betydelig reduserer utslipp av kobber og beskytter både sjøbunn og sjøliv

BEDRE FISKEVELFERD
Sjeldnere regngjøring av oppdretsnøter forstyrrer fisken mindre